FASE 2 - Coaching programma

Het voorbereiden en opzetten van de onderneming

Dit is de startfase van je eigen bedrijf. De ervaring leert dat deze fase gemiddeld zes maanden duurt. Tijdens deze periode heb je naast een doordacht en werkbaar ondernemings-, marketing- en financieringsplan, ook de start gemaakt met je eigen bedrijf. 

Onderstaande onderwerpen kunnen aan de orde komen. De keuze, volgorde en intensiteit wordt bepaald door de individuele behoefte van u als ondernemer en de specifieke omstandigheden. 

Het ondernemingsplan voor je eigen zaak

 • voorbereiden van het ondernemingsplan voor je eigen bedrijf
 • invullen van het ondernemingsplan voor je eigen bedrijf
 • aanpassen ondernemingsplan m.b.t. een eventuele financiering

Het marketingplan voor je eigen zaak

 • voorbereiden van het marketingplan voor startende ondernemers
 • invullen van het marketingplan voor startende ondernemers
 • netwerken voor startende ondernemers

Het financiële plan voor je eigen zaak

 • investeringsplan
 • financieringsplan
 • exploitatiebegroting
 • liquiditeitsbegroting
 • privé-uitgaven

De organisatie van jouw eigen zaak

 • (juridische) rechtsvorm
 • huisvesting
 • vergunningen
 • belastingen en administratie
 • verzekeringen
 • algemene voorwaarden
 • bedrijfsprocessen en monitoring
 • specifieke wetgeving
 • personeel
 • inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Het doel van fase 2 is dat je als ondernemer in uw levensonderhoud kunt (gaan) voorzien. We bouwen de begeleiding af en evalueren uw groei als ondernemer. Op verzoek wordt dit ook gedeeld met onze opdrachtgever.